Haoros.com, haoros ubiurim oholei torah

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של קובץ 'הערות וביאורים' - אהלי תורה

מבקר יקר!

******************************************************************************************

מבצע מיוחד!

לכבוד ה' טבת העבר

מחיר מיוחד עבור ספר

תשובת וביאורים מכ"ק אדמו"ר על הערות וביאורים

>>>>>>

התקשרו להמערכת לנצל ההזדמנות.

******************************************************************************************

 

הקובץ הבא

יצא לאור אי"ה לכבוד

פרשת תצוה

הערות יש לשלוח לא יאוחר מיום ג', ד' אדר א'

בתודה ובברכה

המערכת

 

למשלוח הערה נא לחץ כאן או באי-מייל, ניתן  גם   לשלוח   למס'  פקס (718) 756-3411.

בתודה ובברכת חסידים
המערכת


דף הבית גליון נוכחי ארכיון
אודותינו תגובות שליחת הערה