E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
י"ד כסלו - ש"פ ויצא - תש"ס
אגרות קודש
"איש אחד שהתייצב נגד ממשלה רודנית וניצח" [גליון]

הרב יהודה זקס
רמת גן, אה"ק

הרב ברוך אבערלאנדער בגליון תשפב מעיר על הכוונה באגרת מי' תמוז תשכ"ג עיי"ש. מעין סייעתא לדבריו - אף שבלאו הכי פשוט הוא - מאגרת מיום י' תמוז תשכ"א (אג"ק כרך כ' עמ' רפה):

"והרי לימוד מאלף והוראה חי' בזה עד כמה אפילו איש אחד יכול לפעול ולהתגבר על מניעות ועכובים הכי גדולים באם יש ההחלטה התקיפה במסירות נפש מבלי חת..".

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות