E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תשזריע-מצורע - תשס"א
שיחות
"אזוי אזוי איז דער ענין"
הת' שניאור זלמן הלוי סגל
תות"ל - 770

בהתוועדות אחרון של פסח תשט"ו סכ"ג (נדפסה לאחרונה ע"י ועד הנחות בלה"ק) מובא: "כ"ק מו"ח אדמו"ר היה מספר אודות "מאָטל פאָלטאַווער" [הכונה היא להרב ר' יעקב מרדכי שהיה רב בפאלטאַווא, אלא שכ"ק מו"ח אדמו"ר נהג לכנותו "מאטל פאלטאווער"], שכאשר היה מבאר ענין שהונח ("אופגעלייגט") אצלו בוודאות ובבהירות, אלא שלא נחה דעתו בהבנת הענין לתכליתו, היה נוהג לומר "אַזוי אַזוי איז דער ענין"". ומקור לפתגם זה מצוין בהערות למטה סה"ש תש"ו עמ' 13. תורת מנחם ח"ח עמ' 113. וח"ט עמ' 108. אג"ק כ"ק אדמו"ר ח"ה עמ' קנה - שנאמר זה ע"י "מאָטל פאָלטאַווער".

ולהעיר משיחת י"ב תמוז תשכ"ז (שיחות קודש תשכ"ז עמ' 270), שפתגם זה נאמר ע"י הרב ר' דוד צבי (הירש) חן, וז"ל שם:

"ווי דער רבי דער נשיא האט דערציילט אמאל, אז ר' דוד הירש בשעת ער פלעגט רעדן אן ענין אין חסידות און געזעהן אז עס ווערט ניט צוגענומען ביים עולם, פלעגט ער זאגן "אזוי אזוי איז דער ענין" אט דאס איז געווען דער ביאור אויב איז ניט פארשטאנדיק, עס איז דא קושיות, דער ענטפער אויף דערויף איז "אזוי אזוי איז דער ענין"".

אמנם אי"ז סתירה, דכמבואר בלקו"ש חכ"א עמ' 334 הערה 8, זהו לשון שהשתמשו בו כמה מזקני החסידים לאחרי שקו"ט עמוק בעניני דא"ח, ובכ"ז לא נחה דעתם בהבנת הענין לתכליתו אלא שהונח (אופגלייגט) אצלם הענין בוודאות ובבהירות. ורק להעיר באתי.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח